Privacy Policy

Laatsts gewijzigd: April 6, 2018

Reken Games B.V. biedt een rekengame (Garfield’s Count Me In) aan, die automatiseren weer leuk maakt!. Wij van Reken Games B.V. vinden het heel belangrijk om de privacy van onze abonnees en spelers optimaal te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Reken Games B.V. en waarom?

Wanneer u gebruikmaakt, of wanneer uw kinderen gebruikmaken, van onze rekengame, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens.

Contactgegevens en betaalgegevens

Om (een abonnement op) onze digitale rekengame aan te schaffen, dient u contactgegevens (zoals, naam, adres, woonplaats, emailadres) en betaalgegevens (zoals bankrekeningnummer) in te vullen. Dergelijke gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren, klantenondersteuning te kunnen bieden en om u op de hoogte te kunnen houden van eventuele wijzigingen in onze abonnementen of product.

Inloggegevens

Om de digitale rekengame en de daarin verwerkte persoonsgegevens te beveiligen, wordt gebruik gemaakt van inloggegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker kiest zelf zijn of haar wachtwoord, dat niet eenvoudig te raden en lang genoeg moet zijn (minimaal 6 karakters). Daarnaast kunnen ook andere gegevens worden gebruikt die geschikt zijn voor identificatie, authenticatie en autorisatie van bevoegde gebruikers.

Gebruiksgegevens

De gegevens die worden ingevuld bij het gebruik van de rekengame worden verwerkt om instellingen op te slaan, vooruitgang te berekenen en om de rekengame te verbeteren en beter af te kunnen stemmen op (het niveau van) de gebruiker om zo adaptief mogelijk te zijn. Als gebruikers via een school gebruikmaken van de rekengame dan kunnen ook gegevens over de school en de klas worden verwerkt.

Anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Gebruiksgegevens kunnen in volledig geanonimiseerde vorm (dat wil zeggen dat gegevens niet meer tot individuele personen te herleiden zijn) gebruikt en aan (externe) wetenschappers beschikbaar gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek dat te maken heeft met het tot stand komen van deze rekengame.

Gegevens over de computerapparatuur van gebruikers

Reken Games B.V. verwerkt IP-adressen van bezoekers om misbruik (zoals overbelasting netwerk, onbevoegde toegang of poging daartoe) tegen te gaan en om gebruikersstatistieken te kunnen verwerken. Reken Games B.V. gebruikt de hierboven genoemde persoonsgegevens alleen voor de daarbij omschreven doeleinden en om enige toepasselijke wettelijke verplichting na te komen.

Wat zijn Cookies en waarom gebruikt Reken Games B.V. deze?

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de gebruiker. Dat gebeurt automatisch, via de webbrowser.

Reken Games B.V. kan cookies en vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen, gebruiken om functionaliteiten van de website mogelijk te maken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opslaan van voorkeuren of de inlogstatus, zodat gebruikers niet steeds opnieuw handmatig informatie hoeven te verstrekken. Reken Games B.V. maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Op grond van artikel 14 van Wpb is er hiervoor een bewerkingsovereemkomst afgesloten met Google.

Reken Games B.V. stelt persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van het gebruik van de rekengame van Reken Games B.V. niet ter beschikking aan derden, tenzij:

dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling,

de abonnee daarvoor schriftelijk toestemming verleent, of

Reken Games B.V. wettelijk verplicht is de gegevens te verstrekken.

Om een optimale kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van de digitale onderwijsmiddelen te kunnen borgen, maakt Reken Games B.V., gebruik van professionele toeleveranciers. Reken Games B.V. heeft met al haar toeleveranciers die persoonsgegevens kunnen verwerken, contractuele afspraken gemaakt, zodat wordt gewaarborgd dat de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan in deze privacyverklaring vermeld en dat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Reken Games B.V. en al haar toeleveranciers nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Mocht er, buiten de schuld van Reken Games B.V. toch iets mis gaan, sluiten wij ons uit van iedere aansprakelijkheid.

Als abonnee of speler kunt u te allen tijde het administratiegedeelte van de rekengame gebruiken om te raadplegen welke persoonsgegevens Reken Games B.V. verwerkt. Eventuele onjuistheden zijn hier tevens aan te passen. Demogebruikers kunnen deze informatie per e-mail opvragen bij Reken Games B.V. en eventueel corrigeren

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons bereiken via:

Reken Games B.V.

Terp 44

8731 BA Wommels

The Netherlands

Email: klantenservice@vangorcum.nl